Informe técnico sobre manexo da insuficiencia respiratoria e SDRA do COVID-19. MINISTERIO SANIDAD

Informe técnico sobre manexo da insuficiencia respiratoria e SDRA do COVID-19. MINISTERIO SANIDAD

O Ministerio de Sanidade, nun dos seus informes técnicos sobre o manexo da insuficiencia respiratoria e SDRA do COVID-19 na UCI, indica o decúbito prono alomenos menos 16 horas ao día, se a Pa/FiO2<150, a pesares de ter administrado previamente ao paciente altas concentracións de O2.

Esta posición necesaria e indicada neste casos, supón un elevado risco de aparición de UPP, que se debe de ter en conta a hora de planificar os coidados deste pacientes.
 
 Puedes ver las indicaciones para el manejo del riesgo de deterioro de la integridad cutánea en el Anexo 4 de "Cambios posturales" de la Guía práctica de úlceras por presión de l Servicio Galego de Saúde. Guía nº 1   
 
 ​

Xunta de Galicia © Xunta de Galicia. Información mantida e publicada en internet pola Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde