Xogos

Xogos

Pon  a proba os teus coñecementos.

 

Neste espazo presentamos  "xogos serios" (do inglés "serious game"), deseñados para un propósito principal, servir para reforzar os coñecementos dos profesionais, no manexo dos apósitos para a cura en ambiente húmido, aproveitando as novas tecnoloxías.