Vídeos: cambios posturais do paciente encamado, transferencia da cama ao sillón ou cadeira

Con esta serie de vídeos queremos mostrar como realizar dun xeito seguro diferentes procedementos de uso común no coidado de familiares ou enfermos