Vídeos

Vídeos

Vídeos formativos de distintos procedementos

Nos seguintes vídeos poderás visionar distintas técnicas e/ou procedementos de interés relacionados coa prevención, diagnóstico ou tratamento de distintas feridas.