Táboa de evidencias recollidas na Guía práctica de lesións por queimadura

Táboa de evidencias recollidas na Guía práctica de lesións por queimadura

EVIDENCIA [E] / RECOMENDACIÓN [R] / BOA PRÁCTICA [BP] NIVEL / GRAO

[R] Recoméndase avaliar a extensión da queimadura en
adultos e nenos utilizando o persoal de Lund & Browde               (Yoshino, 2016)
                                                                                                  C (AUXE,2016)

[R] Recoméndase o método da palma da man e regra de
os 9 como método para a estimación da área queimada              (Yoshino, 2016)

[R] Recoméndase reevaluar periodicamente a profundidade de
as queimaduras en nenos e adultos                                               (AUXE,2016)

[R]Recoméndase aplicar o protocolo ABC para o manexo inicial
de pacientes gran queimados.                                                      (AUXE, 2016)

[R] O uso de auga fría corrente durante polo menos 20 minutos, o
antes posible tras o traumatismo, e ata 3 horas despois
da lesión                                                                                 (AUXE, 2016)

[R] Non usar de auga xeada para o arrefriado das
queimaduras.                                                                             (BBA,2019)

[R] Usar medidas de quecemento para evitar a hipotermia 
realizar o control da temperatura durante a fase prehospitalaria   (BBA, 2019)

[R] Tratar as queimaduras químicas canto antes, e á
menor oportunidade, independentemente da demora na súa
aplicación                                                                                  (BBA,2019)

[R] Irrigar as queimaduras químicas durante o maior tempo que
sexa posible e seguro                                                                    (BBA,2019)

[R] Usar solucións anfóteras, se están dispoñibles, como
primeiros auxilios para queimaduras químicas.                                 (BBA,2016)

[R] Iniciar a reanimación con líquidos usando o método Parkland   B(Yoshino,2016)

[R] En pacientes adultos grandes queimados realizar a reposición
de volume con cristaloides isotónicos (solución ringer lactato, en 
vez de usar coloides)                                                                  A (AUXE, 2016)

[R] En pacientes pediátricos grandes queimados realizar a
reposición de volume con cristaloides (solución fisiolóxica,
no canto de usar coloides)                                                         A (AUXE, 2016)

[R] Realizar un cálculo e axuste adecuado da reposición de
volume para evitar as complicacións da sobrevoluminización    A (AUXE,2016)

[R] Iniciar a reanimación con líquidos en adultos e nenos
queimados con SCQ > 20 %                                                           (BBA,2019)

[R] A taxa de infusión de líquidos debe axustarse ao volume de
ouriños, en adultos de 0.5-1 ml/kg/h e 1-2 ml/kg/h en nenos      (Yoshino,2016)

[R] Sulfadiazina de prata para queimaduras extensas de 3 grao   (Yoshino, 2016)

[E] Os tratamentos a base de mel curan mellor as queimaduras
que as tratadas con Sulfadiazina Argéntica.            MODERADA (COCHRANE,2017)

[R] Para previr hipotermia, recoméndase manter unha
temperatura ambiente estable, próxima a 26°C para adultos e
nenos, no canto de temperaturas menores.                                 (AUXE,2016)

[R] Sulfadiazina de prata para o tratamento de queimaduras
extensas de terceiro grao                                                          (Yoshino,2016)

[R] Os materiais de apósito como hidrocoloides, hidrogel,
película ou escuma de poliuretano, alginato e hidrofibras se
recomendan como opción para o tratamento tópico das
queimaduras                                                                           C1 (Yoshino, 2016)

[R] Hidroterapia en queimaduras menores que non requiren
hospitalización.                                                                       (Yoshino,2016)

[R] Hidroterapia en queimaduras graves extensas con
desinfección de bañeira                                                          C1 (Yoshino,2016)

[R] Avaliar a dor varias veces ao día e durante os
procedementos                                                                         A (ABA,2020) 

[R] Avaliar a dor mediante escalas informadas polo paciente,
cando sexa posible                                                                      (ABA,2020) 

[R] Os analxésicos opioides deben usarse con non opioides e non
farmacolóxicas                                                                              (ABA, 2020)

[R] Débese considerar a Ketamina para a sedación en
procedementos.                                                                            (ABA,2020)

[R] Usar dexmedetomidina como sedante de primeira liña en
paciente queimado intubado                                                          (ABA, 2020)

[R] Prover precozmente nutrición oral ou enteral no canto de
nutrición parenteral                                                                     (BBA,2018)

[R] Realizar un manexo agresivo e multimodal da dor en todas
as etapas do tratamento                                                             (AUXE,2016)

[R] Engadir coadxuvantes ao manexo habitual da dor en
pacientes grandes queimados                                                      (AUXE,2016)

[R] Non se administran de maneira profiláctica antibióticos
sistémicos                                                                              C2 (Yoshino, 2016)

[R]  Administración de antibióticos profilácticos segundo o estado e
situación do paciente                                                              C1 (Yoshino, 2016

[R] Intubación preventiva cando se sospeite inhalación por
fume                                                                                      (Yoshino, 2016)

[R] Administración de osíxeno a alto fluxo e Hidroxicobalamina en
pacientes con alteración do estado mental e/ou inestabilidade
cardiovascular                                                                              (BBA, 2018)

[R] Para a atención de pacientes grandes queimados contarase
con coberturas transitorias e definitivas, e con protocolos de
manexo de cada unha delas                                                         (AUXE,2016)

[BP] Deseñar e executar un plan de rehabilitación integral para
cada paciente gran queimado ao ingreso co obxectivo de
lograr o reintegro biopsicosocial.                                                     (AUXE, 2016)

[R] Realizar avaliación de rehabilitación integral durante as
primeiras 24 horas desde que o paciente ingresa ao centro
hospitalario.                                                                                 (AUXE,2016)

[R] Realizar mobilización precoz do paciente gran queimado
desde o seu ingreso ao centro hospitalario.                                   A (AUXE, 2016)

[R] Realizar mobilizacións e elongaciones do tecido brando
cos cambios de vendaxe, curacións e procedementos en
pavillón.                                                                                     (AUXE,2016)

R] Realizar kinesiterapia respiratoria precoz e de acordo ás
necesidades do paciente.                                                             (AUXE, 2016)

[R] Recoméndase privilexiar as posicións funcionais ou anti
retracción, utilizando tratamento ortésico cando estea
indicado.                                                                                     (AUXE,2016)

[R] En pacientes con queimaduras de membros inferiores,
recoméndase utilizar vendaxe elástica para iniciar a
deambulación.                                                                             A(AUXE, 2016)

[R] Recoméndase que o tratamento compresivo sexa
confeccionado á medida de cada paciente, por profesional
competente.                                                                                (AUXE,2016)

[R]
Recoméndase controlar periodicamente a efectividade dos
sistemas compresivos.                                                                A (AUXE, 2016)

[R] En pacientes gran queimados, recoméndase realizar un
programa de rehabilitación física mantido no tempo
ata recuperar funcionalidade                                                        A(AUXE,2016)


Xunta de Galicia © Xunta de Galicia. Información mantida e publicada en internet pola Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde