1 comentarios comentarios

Escalas de valoración riesgo lesión por humidade

Existen varias escalas ou instrumentos para poder facer unha correcta valoración do risco de lesión asociado á humidade e en consecuencia poder adoptar as medidas necesarias para planificar e levar a cabo o tratamento máis adecuado:.

 

a) Escala Visual do Eritema (EVE): Deseñada por Fader23 a partir da escala da dermatitis de contacto de Quinn24. Consiste nunha escala numérica de 0 a 4, que determina ata cinco graos colorimétricos de valoración do eritema.

b) Escala Iconográfica da Dermatitis do Cueiro por Humidade (DPH): Deseñada por Pombal25, a partir da escala EVE. Consiste nunha escala visual que valora a cor do eritema e o grao de afectación da pel. Esta escala clasifica a severidade da lesión por humidade en 6 tipos.
c) E scala de Medida da Lesión Perineal (PAT , Perineal Assessment Tool): Desenvolvida orixinalmente por Nix26, e adaptada polo GNEAUPP 1. É unha escala que consta de 4 ítems ou factores que valoran o risco de lesión cutánea por incontinencia na zona perineal.
d) Escala Gradual da Dermatitis Perineal (Perineal Dermatitis Grading Scale): Creada por Brown e Sears27. É unha escala de 4 ítems que valoran o alcance e a severidade da dermatitis asociada a incontinencia (DAI), e os cambios neses factores como consecuencia das intervención enfermeira.
e) Escala da Dermatitis Asociada a Incontinencia (IAD, Incontinence Associated D ermatitis Skin Condition Assessment Tool): desenvolvida por Kennedy e Lutz28. consta de tres ítems que avalían o grao de deterioración da pel debido á dermatitis asociada a incontinencia.
f) Escala de Severidade de Lesións Cutáneas por Incontinencia (ESLCI): desenvolvida por Rueda J. et ao.29. É unha escala de 0 a 12 puntos (0 = pel intacta sa, 12 = pel danada gravemente), obtendo o sumatorio das puntuacións a través da avaliación de catro sub-apartados con valores entre 0 e 3 puntos.
g) Sub-Escala de Humidade da Escala de Braden: A Escala de Braden30 é unha escala validada que se utiliza para a predición de risco de úlceras por presión; inclúe seis sub-escalas, das cales, unha está referida á humidade como factor de risco31. Esta sub-escala consta de 4 ítems que valoran o nivel de exposición da pel á humidade.

 

Comentarios:
  • avatar Blanca Rosales García dixo:
    venres, 9 de marzo 2018 ás 01:32
    Muchas gracias por compartir esta excelente información , la difundiré entre otros profesionales.
Publica o teu comentario
  •  
  •  
  •  
Xunta de Galicia © Xunta de Galicia. Información mantida e publicada en internet pola Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde
Galicia o bo cambio