Escala de valoración da dor nos pacientes críticos.Behavioural Pain Scale (BPS)

Escala Behavioural Pain Scale (BPS). Escala de valoración del dolor en pacientes críticos.
É unha escala que foi diseñada para detectar e medir a dor no paciente crítico, baseándose en indicadores conductuais.  Posúe un bo grao de fiabilidade e validez, incluíndo 3 ítems  (expresión facial, movemento de membros superiores e adaptación á ventilación mecánica.

Escala BPS.JPG