Curso Investigación e Innovación en saúde

 
 

Obxectivo xeral:

Expoñer os diversos enfoques na que a innovación e a investigación en ciencias da saúde potencia o desenrolo profesional de enfermaría e mellora a atención en saúde