Contacto

Contacto

...

Logo.JPG

 

Programa Úlceras Fóra

 

Servizo de Integración Asistencial
Subdirección Xeral de Ordenación Asistencial e Innovación Organizativa
Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria
Servizo Galego de Saúde
Ed. administrativo. San Lazaro S/n
15703 Santiago de Compostela

 

Telf. 881 542788