Colección de guías prácticas de feridas do Servizo Galego de Saúde

2 comentarios comentarios

Colección de guías prácticas de feridas do Servizo Galego de Saúde

Neste espazo poderánse consultar as Guías prácticas de feridas publicadas polo Servizo Galego de Saúde 

​Por todos é coñecido que a abordaxe das úlceras e feridas leva implícito un problema de saúde de gran magnitude pola perda da calidade de vida nos pacientes, pola repercusión que ten nas súas familias e coidadores e tamén pola carga de traballo que supoñen os seus coidados aos profesionais sanitarios. A isto hai que engadir o sobrecusto económico que supón para a sustentabilidade do sistema sanitario.

Desde o Servizo Galego de Saúde (Sergas) ése consciente da importancia e  impacto asistencial dunha adecuada xestión  da prevención e tratamento deste tipo de lesións; polo que desde hai anos e de forma mais intensiva desde a Subdirección Xeral de Ordenación Asistencial e Innovación Organizativa a través do Servizo de Integración Asistencial, está a traballarse por mellorar a estrutura, recursos e condicións necesarias para tratar de normalizar e sistematizar a actividade asistencial derivada do devandito proceso de coidados.

O Programa Úlceras Fóra constitúese no marco de referencia para desenvolver e establecer as liñas estratéxicas na abordaxe de todo o relacionado coas úlceras e as feridas, e inclúe como un dos seus obxectivos esenciais establecer criterios asistenciais comúns (para a identificación do risco, a valoración de lesións, establecemento de medidas preventivas, de terapias, utilización de produtos, seguimento, rexistro, etc.) que posibilitase avanzar cara á unificación de criterios e a correspondente redución da variabilidade clínica para este tipo de lesións.

É por iso que a presente Colección de guías prácticas de feridas do Servizo Galego de Saúde describe o esforzo e o entusiasmo de moitos profesionais (enfermeiros e médicos) por mellorar a súa práctica clínica no coidado e abordaxe integral dos pacientes afectados por úlceras e feridas, ou con risco de padecelas, co fin de incorporar a mellor evidencia dispoñible do momento cara á consecución dunha mellora da calidade asistencial e seguridade do paciente.

 

Jorge Aboal Viñas
Director xeral de Asistencia Sanitario
Servizo Galego de Saúde

 

Comentarios:
 • avatar Carlos Salgado dixo:
  luns, 12 de decembro 2022 ás 13:14
  Necesidad de aclarar la diferencia entre los términos TÉCNICA ASÉPTICA y ESTÉRIL ya que su discrepancia objetivada en literatura SERGAS afecta a la práctica clínica y teórica (exámenes oposición) En la pág 14 de la GUÍA PRÁCITCA DA FERIDA CIRÚRXICA AGUDA Guía nº 6 (SERGAS) y referente a la cura Mölndal se usan de forma diferente y en algunas partes de forma sinónima ambos términos: “b) Método: 1.A cura debe de realizarse por primeira vez en quirófano, con TÉCNICA ASÉPTICA e inmediatamente despois de suturar a ferida cirúrxica; calquera cura sucesiva ou cambio de apósito (se se requirise), debe realizarse tamén con TÉCNICA ESTÉRIL” En la pág 57 de la GUÍA PRÁCTICA DE FERIDAS TRAUMÁTICAS AGUDAS DE PARTES BLANDAS Guía nº 6 (SERGAS) sobre a la técnica Mölndal modificada: “Na técnica Mölndal modificada, do mesmo xeito que na orixinal (…) pero que se aplicaría mediante TÉCNICA ASÉPTICA tras o peche e limpeza da ferida, NON DE FORMA ESTÉRIL e en quirófano, como na técnica orixinal” En el PROCEDEMENTO COIDADO E MANEXO DO CATÉTER CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA (PICC) EN ADULTOS (FEMORA) pág 16 y según las “RECOMENDACIÓNS SOBRE EQUIPOS DE INFUSIÓN, ALARGADEIRAS E TAPÓNS” dice que “Cambiar o tapón bioconector por un novo (…) a manipulación realizarase con TÉCNICA ASÉPTICA (LUVAS ESTÉRILES E MÁSCARA CIRÚRXICA)” En la página 17 epígrafe “6.5 Recomendacións sobre o uso de luvas” del “PROCEDEMENTO DE CANALIZACIÓN E COIDADOS DA VÍA VENOSA PERIFÉRICA (FEMORA)nos dice que: “TÉCNICA ASÉPTICA e precaucións de barreira durante a colocación e coidado dos CVP: - Usar TÉCNICA ASÉPTICA para a colocación e coidados dos catéteres venosos periféricos - Usar LUVAS NON ESTÉRILES para os efectos de previr a contaminación con sangue cara ao persoal (precaucións estándares) - Utilizar LUVAS NON ESTÉRILES para a inserción de catéteres periféricos, APLICAR TÉCNICA ASÉPTICA (NON VOLVER APALPAR O SITIO QUE SE VAI PUNZAR LOGO DE EFECTUAR ANTISEPSIA DA PEL)”
 • avatar Cristina Gomez de Castro dixo:
  luns, 2 de decembro 2019 ás 11:54
  Buenos días!! Las guías están genial, pero no encuentro la nº8!!! Donde podría encontrarla? Un saludo
Publica o teu comentario
 •  
 •  
 •  
Xunta de Galicia © Xunta de Galicia. Información mantida e publicada en internet pola Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde