Fotografías e feridas

Fotografías e feridas

Neste espazo descubrirás todas as claves precisas para fotografíar feridas da man de Santiago Rodríguez Figueroa.

Accede a cada unha das audioguías e comproba a importancia da fotografía no seguimento, consulta, investigación e docencia das feridas. 

Descubrirás a importancia de obter imaxes de calidade e con todas as garantias legais.  

Toda a información sobre como facer as mellores fotografías de feridas dos teus pacientes dividida en pequenas píldoras para facilitarche a búsqueda.

Descúbrea nos seguintes apartados:

 

 1. Por qué fotografiar as feridas?

 2. Marco legal que regula a obtención das fotografias dos pacientes

 3. A cámara fotográfica

 4. A configuración da cámara na fotografía de feridas

 5. Obter a fotografía das feridas

 6. Cómo e onde gardar as imaxes?

 7. Marcos legais